Welkom op de site van C&R Administraties

C&R administraties ontzorgt. Wij nemen indien gewenst de totale financiële administratie alsmede alle daartoe samenhangende zaken uit handen. Hierbij kunt denken aan de financiële administratie bestaande kas-, bank-, inkoop- en verkoopboekingen, het verzorgen van de salarisadministratie inclusief verzorgen van de loonheffingaangifte alsmede opgaven aan pensioenfondsen en het verzorgen van de fiscale aangiften.

Dit kan wekelijks, maandelijks of per kwartaal gebeuren. C&R administraties is gevestigd in Nijmegen maar heeft een klantenkring in een straal van 100 km vanuit Nijmegen. Onze klantenkring bestaat uit MKB bedrijven, zelfstandigen en ZZP-ers.

Wilt u gebruik maken van onze diensten, dan kunt vrijblijvend contact met ons opnemen of een offerte aanvragen.

Financiële administratie

Voor u is het belangrijk dat u uw werkzaamheden kunt doen waar u goed in bent en laat ons het werk doen waar wij goed in zijn, het verzorgen van uw financiële administratie, zodat u zich onbezorgd met uw core-business kunt bezighouden.

 • Financiële administratie

  De financiële administratie is een wezenlijk onderdeel van de onderneming. Het is daarom belangrijk dat deze correct en up to date is. Het is een belangrijk instrument om de onderneming te sturen en zaken te signaleren en hierop kunt inspelen.

 • Tussentijdse rapportages

  Periodiek kunnen aan de hand van de tussentijdse rapportages de resultaten worden geanalyseerd, is de doestelling behaald, zijn er grote afwijkingen t.o.v. de begroting welke nader onderzoek vergen en hoe kunnen deze in de toekomst voorkomen worden.

 • Jaarrekening

  De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van de onderneming. Het bestaat o.a. uit een balans met de bezittingen en schulden, een winst- en verliesrekening over het afgelopen fiscale jaar alsmede een toelichting op beide. Hieruit kunt u zien hoe u het financieel heeft gedaan en waar er nog verbeter punten zijn.

 • Begrotingen

  Hoe ziet de toekomst eruit. Door het opstellen voor een begroting voor het komende jaren of jaren komt u in de toekomst niet voor verrassingen te staan en is het ook eenvoudiger investeringsbeslissingen te nemen.

Fiscaal

Iedereen heeft er mee te maken, wij verzorgen voor u correct en op tijd de aangiften omzetbelasting, loonheffing en vennootschapsbelasting en/of inkomstenbelasting.

 • Omzetbelasting / loonheffing

  Iedere belastingplichtige ondernemer heeft er mee te maken om periodiek de aangiften omzetbelasting of loonheffing in te dienen. C&R administraties verzorgt graag ook deze administratieve handeling voor u, vooral in combinatie met uw financiële administratie heeft u nergens meer omkijken naar en kunt u alle tijd besteden aan uw eigen werkzaamheden.

 • Vennootschapsbelasting

  Voor ondernemers welke een rechtsvorm hebben van bijvoorbeeld een B.V., de besloten vennootschap. Deze belasting dient elk jaar na afsluiting van het fiscale boekjaar worden aangeleverd bij de belastingdienst.

 • Inkomstenbelasting

  Iedereen krijgt hier jaarlijks mee te maken, de aangifte inkomstenbelasting van het afgelopen jaar. C&R administraties verzorgt ook graag deze aangifte voor u zodat ook u gebruikt maakt van alle voor u van toepassing zijnde aftrekmogelijkheden.Voor u als ZZP-er of ondernemers welke een bedrijfsvorm van eenmanszaak hebben is de aangifte inkomstenbelasting de aangifte om u gegevens van de onderneming aan te geven bij de belastingdienst.

Salarisadministratie

De regelgeving omtrent de salarissen is altijd in beweging. Voor u als ondernemer is het niet eenvoudig hiervan up to date te blijven. Men is niet altijd bekend met regelgeving of de mogelijke afdrachtkortingen.

Hierdoor kunnen onverwachte fiscale navorderingen opgelegd worden of afdrachtvergoedingen niet worden benut. C&R administratie heeft die kennis en jarenlange ervaring om voor u de salarisadministratie te voeren en juist te verwerken in de financiële administratie.

Wij ondersteunen ca. 200 CAO’s en kunnen dan ook alle gegevens, zoals de pensioenen of andere gegevens rechtstreeks voor u aanleveren bij de instanties.